måndag 3 december 2012

Hemligstämplar gör staten till ett hemlighus

Harry S Truman med sin kommitté – som tydligen 
också var duktiga på poker och på att pimpla bourbon.

Den del av vår överhet som befolkar statsapparaten blir alltmer benägen att hemligstämpla alla handlingar som beskriver vad de ägnar sig åt och vad de gör med våra pengar. Ett skäl till hemligstämplandet kan vara att de inte vill att vi ska veta vilka fel de gör, ett annat skäl kan vara att de inte vill att vi ska veta att de inte gör speciellt mycket. Den officiella förklaringen är dock den att om informationen blir offentlig så kan den på något sätt skada Sverige. Vi ska alltså tro att vi lever i en värld där Sverige är omgivet av fientliga makter, och dessa makters spioner lägger pussel – eller så är det terrorister som lägger det där ett 1000-bitars pusslel – farligt är det i vilket fall – så ju mindre statens och nationens fiender vet om vårt och verkens och myndigheternas tillstånd – desto bättre.
En första invändning mot det här resonemanget är att om vi nu är omgivna av så många och så farliga fiender – som dessutom kan anta så vitt skiftande skepnader – ja, då borde vi väl hålla oss med en funktionsduglig krigsmakt. Men den har vi avskaffat. Visst finns smärre funktioner kvar; dugliga är de dock knappast.
En andra invändning är den att hemlighållande av information om den egna statsapparatens göranden och låtanden skadar nationen – för det intressanta är inte om ”fienden” får tillgång till denna information. Det intressanta är om medborgarna får det. Ett samhälle fungerar bara – och kan bara försvara sig – om medborgarna har kunskap om sin stat; även dess svagheter – det är då de får förtroende för systemet och är beredda att värna det.
1941 har USA börjat rusta upp – allt annat hade varit irrationellt med tanke på hur världen såg ut. Senaten tillsätter en kommitté som ska granska rustningsindustrin. Den kommer att ledas av senator Harry S Truman som snabbt gör den till ett effektivt verktyg som inte bara ser till att industrin levererar rätt produkter till rätt pris i rätt tid – kommittén börjar också peka på hur den statliga byråkratin försvårar effektiva beställningar och kvalitetskontroll.
När kriget bryter ut så vill försvarsministern att kommittén arbete ska upphöra, han menar att dess utredningar bara kommer att försinka krigsproduktionen – men Roosevelt står emot påtryckningarna och kommitténs arbete får fortsätta – och det är ett arbete som i allt väsentligt är offentligt. Mer än 400 utskottsförhör genomförs och av dem är alla utom tre offentliga. Det innebär att allmänheten får veta till exempel att flygplanstillverkare och båtvarv levererat undermåliga produkter som gjort att soldater dött i strid. Alla brister, all korruption och all byråkratisk lättja och inkompetens i försvarsindustri och krigsmakt letas upp, nagelfars, kritiseras och offentliggörs. Mitt under brinnande krig.
Det innebär att Tyskland, Japan och Italien kan få kunskap om brister i svagheter i USA:s krigsmakt. Visst.
Men det innebär också att USA:s medborgare ser att deras system fungerar, de ser att det är sant att de kämpar för öppenhet och demokrati.
Sist jag kollade så tillhörde USA den vinnande sidan i andra världskriget. Kanske dags att de svenska makthavarna också kollar det och börjar fundera på det här med öppenhet och hemligstämplar.
Om USA kunde vinna i Stilla Havet trots att japanerna visste om problemen med en del flygplansmotorer – då kanske man i Sverige kan sluta med att hemligstämpla sådant som säkerhetspolisens resultaträkning.

PS. Trumans kommitté lades ner, dess arbete återupptogs under Koreakriget och den nye ordföranden blev Lyndon B Johnson. Han införde utskottsförhör bakom lyckta dörrar. Sedan dess har det kanske inte gått så bra för USA i de krig de deltagit i …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar