måndag 15 oktober 2012

Vem är det egentligen som snor jobben i USA?


Och vad är på riktigt i valdebatten i USA?
Tänk om det är så att de frågor som diskuteras egentligen inte är några frågor? Det som beskrivs som problem är inte problem, men det görs till problem därför att man kan ha nytta av en sådan problemställning för att trycka till vanligt folk i USA; några exempel:
USA tappar jobb i tillverkningsindustrin.
Men så är det inte alls. Ser man till tillgängliga data så ökar antalet produktionen i USA, det enda land som har en större ökning i produktionen är Kina.
Men – Kina har sisådär en femtedel av mänskligheten på sitt territorium, USA har fem procent.
USA har ökat sin produktion under efterkrigstiden och om man ser till antalet invånare så är det bortanför all diskussion att USA är världens mest produktiva och starka ekonomi – samtidigt minskar antalet arbetstillfällen inom produktionen.
Det är något som blir mycket tydligt om ni studerar graferna längst ner.
Men det här är något som vare sig Obama eller Romney vill låtsas om, de försöker hela tiden istället försöka föra en låtsasdiskussion om hur yttre krafter; Kina, Indien eller Mexiko snor och kapar åt sig jobb.
På så sätt förflyttar man diskussionen – arbetslösheten är orsakad av de gula eller de bruna – och då kan man diskutera protektionism, skyddstullar samt ökade produktivitetskrav på den egna arbetskraften; arbeta längre dagar för mindre betalt.
Men om verkligheten är att arbetstillfällena minskar för att arbetsköparna effektiviserar produktionen – ja, då ska väl kraven riktas mot dem? Eller?

Produktionsvolym


ArbetstillfällenInga kommentarer:

Skicka en kommentar