tisdag 14 augusti 2012

Kör över de fattiga, bara du gör det med ekobränsle


Jag brukar inte gilla George Monbiots texter. För mig är han den där sortens miljökämpe som konstant vill måla upp katastrofer för att få en förevändning för att propagera för politiska förändringar som ger oss mer och hårdare regleringar av vad vi får göra och som inskränker vår frihet. I hans värld är vi aldrig tillräckligt kloka för att ta hand om den värld vi lever i. Vi är dömda att gå under om inte upplysta människor får mer makt över våra förmörkade sinnen.
Men ibland har han väldigt rätt i sin analys, som i gårdagens Guardian där han pekar på att alla de regleringar och de subventioner som västvärlden infört för att befrämja biobränslen som drivmedel driver upp priserna på livsmedel samtidigt som produktionen av biobränslen föröder bra jordbruksmark och ökar utsläppen totalt.
EU:s mål för biobränslen innebär att spannmålspriserna kommer att öka med minst tre procent, och enligt Oxfams beräkningar så innebär varje procents prisökning att ytterligare 16 miljoner människor får svälta. Den här typen av siffror är alltid litet knepiga och de kan inte fånga skeendet exakt eller användas för att precist förutsäga framtiden.
Men trenden är tydligt, för att västerlänningar ska kunna puttra runt i biobränsledrivna fordon och känna sig miljömedvetna så måste naturen skövlas och människor svälta i andra delar av världen.
Jag kan bara hoppas att Monbiot ser det verkliga problemet snart. Det är inte frånvaron av regleringar som skapat problemen. Det är just det faktum att vi har regleringar, statliga ingripanden och subventioner som skapat denna misär i tredje världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar