måndag 13 augusti 2012

Keynes och krigen


Ibland sägs det att USA:s krigsmakt är till för att värna demokrati och marknaden och göra världen litet säkrare för oss alla.
Låt det nu vara hur det är med demokrati och allas vår säkerhet – vi spar det så länge – låt oss fundera på hur det är med USA:s krigsmakt och marknaden.
En möjlig ingång i ämnet är det vanligaste vapnet i USA:s väpnade styrkor. Det är automatkarbinen M16 som sedan produktionsstarten 1957 producerats (i sina olika varianter) i cirka 8 miljoner exemplar.
”Konkurrenten” AK47, populärt kallad Kalasjnikov har sedan start 1951 producerats i 100 miljoner exemplar.
Om man som jag tror att på en fungerande marknad så får den bästa produkten genomslag så måste det vara något fel på M16 eftersom den inte förmått erövra världsmarknaden, det är en sämre produkt – och om det är en sämre produkt då fungerar hellre inte den inre marknaden i USA – upphandlingar fungerar inte och den amerikanske soldaten blir sittande med ett undermåligt vapen – och får liksom litet svårt att försvara marknad och demokrati därute i världen.
Många har säkert hört historierna om hur amerikanska soldater i krigen i Korea och Vietnam föredrog att använda AK47:or som erövrats från fienden – de ansågs effektivare och säkrare än den egna automatkarbinen. Den som tror detta är ett problem som åtgärdats kan läsa Joseph P Averys ”Physics demands a new basic combat weapon” i Military Review för juli/augusti i år, där han konstaterar att alltför ofta så har M16 visat sig värdelös i Afghanistan, och detta diskuteras alltså i en av de väpnade styrkornas egna magasin.
Förklaringen till allt detta är givetvis att den amerikanska krigsmaktens huvudsakliga uppgift inte är att värna demokratin och marknaden i världen, den amerikanska krigsmaktens huvudsakliga uppgift är att köpa saker av de företag som säljer tjänster och varor till krigsmakten så att ekonomin hålls igång.
Oklart är vem som vinner krigen ute i världen i dag, klart är dock att Keynes vann slaget om ekonomisk politik i USA. Ett bevis på detta kommer ni att se i de kommande presidentvalsdebatterna – de gånger Obama och Romney pratar militärpolitik kommer inte frågan bra vapen för soldaterna upp utan det man kommer att käfta om är vilka högteknologiska projekt man ska satsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar