torsdag 31 januari 2013

Inte bara i Indien


… en dag lär de slå tillbaka …

Åh, alla dessa efterblivna nationer i tredje världen där kvinnor hela tiden utsätts för övergrepp av varjehanda slag. I västvärlden däremot är vi så mycket mer utvecklade och civiliserade när det gäller mäns relationer till kvinnor. Jo, kvinnorna får inte lika mycket  i lön och inte lika många styrelseplatser – men vi är snälla mot dem. Men därute i resten av världen där misshandlas, våldtas och mördas kvinnor.
Eller?
Jag önskar det vore så. Då skulle man enkelt kunna säga att övergrepp mot kvinnor följer av att ett samhälle eller en kultur är mer efterbliven, och allt skulle fixa sig ju mer utvecklat samhället blev. Fler mobiltelefoner innebär färre våldtäkter … på ett ungefär
Aftonbladet har nu en serie reportage betitlade ”Våldtäkternas stad”. Den staden antas ligga i Indien.
Jag som trodde den låg i Louisiana, USA, där en man nyligen arresterades i Marrero efter att ha våldtagit en 4-åring. Ungefär samtidigt arresterades en man för att ha våldtagit en 83-åring. Också i Marrero, Louisiana.
Marrero borde väl därför på något sätt kunna göra anspråk på att vara våldtäkternas stad.
Eller kanske är det Cleveland i Texas där 20 män (ja, vetefan om man kan kalla dem män) våldtog en elvaåring. Eller så är det Richmond i Kalifornien där sex män nyligen våldtog en femtonåring.
Eller kanske är det Chicago där sex personer våldtog en sextonåring.
Eller kanske vi ska fundera på att det anmäls en våldtäkt var sjätte minut i USA. Och jo, vi tänker samma sak du och jag, det är de anmälda våldtäkterna vi talar om då. Vi pratar inte om de våldtäkter som begås mot kvinnor eller flickor som är så sönderslagna efteråt att de inte orkar eller vågar ta sig till polisen för att anmäla en våldtäkt. Eller som inte går till polisen därför att de anser att de inte är värda bättre än att bli våldtagna och slagna. Varje år mördas i USA minst 1.000 kvinnor av en man de i någon mening har ett förhållande med.
Och hur vi än väger och mäter våldtäkter och övergrepp mot kvinnor så är inte någon plats i Indien ”Våldtäkternas stad” – den platsen ligger med största säkerhet i Sydafrika  (som ju är ett något mindre land än Indien) som varje år har 60.000 anmälda våldtäkter – enligt polisens beräkningar så anmäls bara en tiondel av våldtäkterna (den beräkningen verkar i och för sig märklig med tanke på invånarantalet – men antalet anmälda våldtäkter är illa nog.)
Eller så finns den platsen i Kongo eller Mali.
Eller … ?
Det är det som är så dumt med utnämnandet av en plats till ”Våldtäkternas stad” – det är ett försök att förvrida vårt seende – att få oss att tro att våld mot kvinnor är koncentrerat till en plats i världen när det i verkligheten är en alltför vanlig del av kvinnors vardag … överallt.
Men visst är våldet vanligare och grövre i de samhällen där klassklyftorna är som störst. Kanske faller domen just därför desto hårdare över våldtäktsmän i den mer utvecklade delen av världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar