lördag 18 februari 2012

Kaffe II: Vem tar pengarna?


Tycker du att kaffet blivit kännbart dyrare? Känner du på dig att någon som vanligt försöker klå dig på pengar med den ena eller andra ursäkten om att ”tyvärr, kaffet måste bara bli dyrare under rådande förhållanden”.
När någon använder ordet ”måste” blir jag alltid fundersam.
Förra året ökade priset på kaffe med ungefär 40 procent från 2010 och landade kring 45 kronor per halvkilo. Det finns många faktorer som kan driva kaffepriset uppåt. En självklar sådan är felslagna skördar i de stora producentländerna – som när frosten slår till i Brasilien eller skyfall i Colombia. Båda länderna hör till Sveriges viktigaste länder för kaffeimport, Brasilien står för 37 procent av vår import, och Colombia för sju procent.
Att priset kommer att fortsatt ligga högt de kommande åren kan vi vara rätt säkra på, bland annat beroende på ökande efterfrågan – just nu överstiger efterfrågan utbudet med 8 miljoner säckar per år. Lika mycket som vi konsumerar i Norden under samma tid. Den ökande efterfrågan beror på att vi blir fler och att vi får det bättre – fler Starbucks-liknande kedjor på alla kontinenter bidrar till att efterfrågan öka.
Ytterligare en faktor som håller priset uppe är att svenskarna är ett väldigt kaffedrickande folk som ganska konstant häller i sig samma mängd java, undefär 3,5 kopp per person och dag eller ungefär 160 liter per år. Visst fluktuerar drickandet. Tittar man på den senaste 20 års-perioden så skiljer det mellan toppåret och bottenåret ca 1 dl per dag, och det är ju inte så mycket – och variationerna följer ganska väl priserna. 1991 var kaffet billigare, då drack vi mer än 1995 – ett år då det var litet dyrare.
Att hålla kaffepriset uppe är också ett sätt att kunna utnyttja kaffet som lockvara – man sätter ner priset för att dra mer folk till butiken eller kopplar det till inköp för en viss summa av andra varor.
I dag betalar du 72 kronor för ett kilo kaffe – exklusive moms.
Odlaren får 38 kronor.
Frakten kostar 2 kronor.
Rosterierna tar 21 kronor.
Återförsäljaren får 11 kronor.
(Alla dessa beräkningar är ungefärliga och kan variera när det gäller fördelningen)
Det intressanta att se på i det här sammanhanget är de pengar som går till odlaren. Fair Trade-rörelsen arbetar hårt för att de som odlar kaffe ska få bättre villkor – vilket behövs – för det är ofta en tillvaro i misär. Odlaren får ungefär 3,50 kronor mer per kilo kaffe … och vänta nu … Fair Trade-kaffe kostar ungefär 10 kronor mer per kilo. Vart tar de 6 och en halv krona vägen … ?
Vi tittar mer på det i morgon … och hur maktstrukturerna egentligen ser ut när det gäller kaffeproduktionen i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar