söndag 23 december 2012

Att etablera en annan ordning – här och nu

Någonstans måste man dra en gräns mot orättfärdigheten. Göra motstånd. 
Bygga en barrikad och ta strid. Men den barrikaden kan se ut på många olika sätt.


Nu är det jul och den senaste veckan verkar många skribenter till vänster gått in i Karl Bertil Jonsson-läge, det är så fasligt, fasligt synd om människorna.
Förvisso har många fått det sämre … men föga båtar gnäll och gny.
Under gårdagens gudstjänst i Centrumkyrkan hör jag Pehr Hellberg i sin predikan berätta att på julaftons förmiddag kommer man i samarbete med badhuset i Sundbyberg att ge dem som vill en möjlighet att gratis ta ett bad, man kan få nya kläder och ett mål mat. Det är en självklar fortsättning på kyrkans verksamhet med soppkök på lördagar.
Så när vänstern skriver och talar om att utanförskap, elände och arbetslöshet och kräver en annan ordning, en ordning där staten tar hand om och skyddar människor som anses ”svaga” så ägnar sig kyrkan åt att upprätta denna andra ordning – här och nu. Mot detta kan man invända att det är väl inget annat samhälle man skapar om man ger människor ett bad och mat.
Men jo, det gör man faktiskt. Man etablerar en annan ordning. Visar att något annat är möjligt.
Jag ser mig om i landet och ingenstans kan jag upptäcka minsta lilla praktiska initiativ från vänsterhåll för att hjälpa dem som behöver. Överallt är det de kristna som står för de praktiska initiativen för att hjälpa dem som inget har – eller har alldeles för litet – till en bättre jul.
Så all denna vänsterveklagan över samhällets olycksbarn är inget annat än ett försök att positionera sig som en fin människa, sådant ger kulturellt kapital och kanske också litet ekonomisk utdelning.
Så nästa år kommer jag att inteckna några timmar varje lördag för att arbeta med Centrumkyrkans soppkök. Hoppas det blir fler som anser sig vara vänsterradikaler som antecknar sig för att få förmånen att göra något vettigt och verkligt här och nu.
Alltså kamrater … nästa år hoppas jag vid möts bakom en annan sorts barrikad … en som består av en serveringsdisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar